Chirurgia vertijului de cauza vestibulara

Home » Articole » Tratament » Chirurgia vertijului de cauza vestibulara
40-1
Când vertijul şi alte simptome ale unei disfuncţii vestibulare nu sunt controlate în mod satisfăcător de tratamentul medical, chirurgia poate deveni o opţiune. Unele din procedeel schiţate mai jos sunt menite în principal să conserve sau să îmbunătăţească auzul; totuşi ele sunt amintite deoarece pot controla şi vertijul sau dezechilibrul.
Alegerea unei anumite soluţii chirurgicale depinde de afecţiunea care este tratată, de condiţia fizică şi medicală a pacientului şi de preferinţa şi experienţa chirurgului.

Procedee chirurgicale:

Mastoidectomia simplă: rezecţia chirurgicală de ţesut osos de la nivelul mastoidei pentru a permite vizualizarea urechii interne.
Explorarea urechii medii: membrana timpanică este plicaturată anterior spre a permite accesul spre urechea medie.
Labirintectomia: organele echilibrului sunt rezecate astfel încât creierul nu mai primeşte semnale de la componenta urechii interne responsabilă de percepţia gravitaţiei şi a modificărilor de mişcare.
Labirintectomia chimica: Tratamentul local cu gentamicină sau streptomicină: un antibiotic denumit gentamicină este introdus în urechea medie şi absorbit pe calea ferestrei rotunde; medicamentul distruge celulele vestibulare ciliate, astfel încât acestea nu mai pot transmite semnale către creier (denumită infiltrare intratimpanică de gentamicină, vestibulectomie chimică, aplicare intratimpanică de gentamicină, labirintectomie farmacologică, terapie gentamicinică intratimpanică).
Neurectomia vestibulara (secţionarea nervului vestibular): Ramura vestibulară a nervului vestibulo-cohlear este secţionată pentru a opri fluxul de impulsuri legate de echilibru către creier. Creierul poate compensa pierderea prin folosirea numai a urechii contralaterale în menţinerea echilibrului.
Tuburi de egalizare pneumatică: un tub este inserat prin membrana timpanică cu un capăt în conductul auditiv şi cu celălalt în urechea medie, pentru a egaliza presiunea aerului de cele două părţi ale timpanului.
Repararea fistulei perilimfatice: abordată printr-o timpanotomie (vezi mai sus), deschiderile (fistule) din fereastra rotundă/ovală sunt acoperite cu ţesutprelevat din urechea externă sau din spatele urechii, pentru ca lichidul perilimfatic să nu mai curgă prin fistule.
Partiţionarea canalului posterior (astuparea canalului): canalul semicircular posterior este astupat cu mici fragmente osoase umane sau gel de fibrinogen pentru a opri mişcarea endolimfei sau a particulelor în cadrul canalului astfel încât acesta să numai transmită impulsuri false către creier.
Decompresia microvasculară: această intervenţie este efectuată pentru a impiedica compresia de cauză vasculară a nervului vestibular.
Rezecţia neurinomului de acustic (schwanom vestibular): rezecţia unei tumori benigne cu punct de plecare în ţesutul ramurii vestibulare a celui de-al optulea nerv cranian.
Rezecţia colesteatomului: rezecţia unei proliferări cutanate cu punct de pornire în urechea medie şi care secretă enzime ce distrug osul şi structurile din jur.
Proceduri de decompresie a sacului limfatic:
* Decompresia sacului endolimfatic: după o mastoidectomie simplă, osul ce înconjură sacul endolimfatic este rezecat, permiţând decompresia acestuia (ductul şi sacul endolimfatic nu sunt deschise în timpul intervenţiei)
* Şuntul sac endolimfatic-mastoidă: după o mastoidectomie simplă, un capăt al unui tub este inserat în ductul endolimfatic şi celălalt în cavitatea mastoidiană, unde poate drena endolimfa în exces
* Şuntul sac endolimfatic-spaţiu subarahnoidian: este similar cu cel de mai sus, exceptând faptul că un capăt este inserat în spaţiul ce conţine lichid cefalorahidian ce înconjură creierul
* Valva endolimfatică: după o mastoidectomie simplă o valvă de presiune este implantată în ductul endolimfatic (conectând urechea internă cu sacul endolimfatic)
Cohleosaculotomia: după o timpanotomie, sacul este secţionat pentru a scădea cantitatea de endolimfă din spaţiul endolimfatic.
Saculotomia (cateterizare): Printr-o timpanotomie cateterul este plasat astfel încât rupe sacul şi eliberează endolimfa când cantitatea acesteia din urechea internă creşte şi sacul se dilata.
Criochirurgia: după o mastoidectomie simplă, se creează o breşă cu un transductor ce îngheaţă, între spaţiul perilimfatic şi cel endolimfatic, permiţând endolimfei să dreneze din canalul semicircular orizontal sau posterior.
Chirurgia cu ultrasunete: ultrasunetele sunt aplicate la nivelul urechii pentru a distruge organele finale ale echilibrului ce trimit informaţii spre creier.
Dializa cohleară: o timpanotomie şi scala timpani, o cameră în urechea internă ce conţine endolimfă este umplută cu o soluţie chimică produce deplasarea lichidului din spaţiul endolimfatic al urechii interne.

Comments

comments

in Tratament de admin

One comment

  1. Pingback: Chirurgia vertijului de cauza vestibulara | ORLonline.ro @ Clinica Urechii Bucuresti

Leave a Comment